Saturday, September 26, 2009

Asas Pengendalian Radio Amatur - Panduan

Asas Pengendalian Radio Amatur.
Berikut saya paparkan disini tulisan mengenai Asas Pengendalian Radio (QSO) untuk dikaji dan diperbetulkan. Serba sedikit adalah dari pengalaman dan beberapa bahan rujukan serta diterjemahkan mengikut kesesuaian. Mohon rakan-rakan semua sudi memberi komen atau pembetulan jika ada kesalahan atau kesilapan, saya dahului dengan jutaan terima kasih.

Terbahagi kepada 7 bahagian:
1. Asas Pengendalian
2. Penggunaan Radio Bimbit (Handy Talkie) dan Pancar Ulang (Repeater)
3. Panggilan Pertama
4. Menjawab Panggilan
5. Panggilan Terus
6. Memanggil CQ untuk membuat panggilan
7. Menjawab Panggilan CQ

1. Asas Pengendalian
Anda telah mempunyai lesen dan bersedia untuk ke udara. Perkara penting yang perlu anda lakukan pada permulaannya ialah mendengar dan memerhati bagaimana rakan-rakan ham membuat panggilan mereka. Memandangkan ianya terdiri dari berbagai “Mode” dan “Band” dengan pendekatan yang agak berbeza, ianya akan membantu jika anda biasa mendengar pelbagai keadaan atau cara sebelum anda membuat panggilan pertama atau ‘Kontek Perdana’.
Bergantung kepada radio dan lesen yang anda miliki untuk membantu membuat keputusan dan bagaimana anda hendak memulakannya. Jika anda menggunakan Radio Bimbit (Handy Talkie), anda boleh mula berkomunikasi melalui Pengulang (Repeater) atau terus kepada rakan yang lain (Simplex) di band VHF, UHF dan HF mengikut frekuansi yang telah di peruntukan.

2. Penggunaan Radio Bimbit (Handy Talkie) dan Pancar Ulang (Repeater)
Penggunaan Radio Bimbit (Handy Talkie) dan Pengulang (Repeater)
Kebanyakan rakan Radio Amatur yang baru mendapat Lesen dalam Kelas B dengan “Suffix” 9W. Pada peringkat ini untuk berkomunikasi lebih jauh, yang paling asas ialah menggunakan Radio Bimbit melalui Pengulang tempatan. Anggaplah anda telah mempunyai Radio Bimbit yang telah dipasangkan (Setting) dengan Frekuansi memancar (Uplink) dan menerima (Downlink) Offset serta CTCSS Tone yang betul, anda telah bersedia untuk membuat panggilan yang pertama.
Ia mungkin nampak senang dan ringkas tapi anda harus tahu Tanda Panggilan (CallSign) sebelum memulakannya. Perkara yang sebaiknya anda buat ialah meneliti sebutan Phonetics jika rakan yang menerima nanti minta anda menerangkan satu persatu ejaan Tanda Panggilan (CallSign) anda.
Contoh: 9W2UZI ejaan Phonetics ialah NINE WISHKEY TWO UNIFORM ZULU INDIA.

3. Panggilan Pertama
Untuk panduan ini anggaplah anda berada di Semananjung Malaysia iaitu dengan Tanda Panggilan bermula dengan 9W2 dan mggunakan Pancar Ulang yang boleh dijangkau untuk kawasan tersebut. Kawasan seperti Lembah Klang dan yang berada dalam liputan Pancar Ulang.

1. Tekan butang PTT (Push To Talk) di Radio Bimbit anda dan sebut contohnya "9W2UZI mendengar" anda hendaklah menggunakan Tanda Panggilan (CallSign) anda sendiri.
** "9W2UZI listening"

Itu yang perlu anda buat untuk mendapatkan jawapan. Jika tiada apa-apa jawapan dalam masa yang lama. Anda mungkin cuba memanggil lagi sekali, tapi kali ini dengan menyebut "9W2UZI memantau dan mendengar panggilan".
** '9W2UZI is monitoring and listening for a call'

Kebiasaanya anda tidak perlu membuat panggilan "CQ" di Pancar Ulang walaupun ia tidak menjadi kesalahan. Kita akan membincangkan mengenai panggilan "CQ" nanti.

2. Anda mendapat jawapan contoh seperti "9W2UZI, disini 9W2YET di Shah Alam kembali. Nama saya Farid Adley. Kembali kepada anda".
** "9W2UZI, this is 9W2YET at Shah Alam returning. My name is Farid. Back to you."

Pada peringkat ini anda hanya perlu tunggu 3 saat sebelum menjawab semula panggilan tadi.

3. Tekan butang PTT dan jawab. Pada peringkat ini perbualan atau perbincangan adalah bergantung kepada apa yang ingin anda bincangkan atau ketahui. Beri Nama, Lokasi dan apa-apa maklumat yang ingin anda maklumkan kepada rakan baru anda serta akhiri perbualan anda dengan mengatakan "Ganti" atau "Kembali kepada anda".
** "Over" or "Back to you."

Ada baiknya jika anda menyebut Tanda Panggilan kerap setelah perbualan atau transmisi yang panjang dibuat dengan menyebut "9W2YET disini 9W2UZI Ganti".
** "9W2YET this is 9W2UZI. Over."

Penggunaan "Ganti" (Over) atau "Kembali kepada anda" (Back to you) adalah satu isyarat kepada rakan selepas anda yang anda telah selesai bercakap dan tiba giliran beliau untuk bercakap.

4. Pada akhir perbualan atau perbincangan anda akan mengucapakan Salam atau 73 dan keluar dari jaluran dengan mengucapkan "9W2YET disini 9W2UZI keluar dan memantau." Itu jika anda masih ingin memantau di jaluran. Jika tidak anda hendaklah mengatakan ".... keluar dan QRT." sebagai ganti.
** "9W2YET this is 9W2UZI clear and monitoring." or "...clear and QRT"

4. Menjawab Panggilan
Menjawab panggilan melalui Pancar Ulang dengan Radio Bimbit adalah serupa seperti mana yang dibincangkan diatas iaitu orang sebaliknya memanggil anda. Anda akan mendengar 9W2YET memanggil di Pancar Ulang dan jawab seperti berikut selepas 3 saat dari panggilan tamat:

1. "9W2YET disini 9W2UZI. Selamat Pagi. Nama saya Hassan Basri dan Lokasi saya di Setapak. Kembali kepada anda."
** "9W2YET this is 9W2UZI. Good morning. My name is Hassan and my location is Setapak. Over to you."

2. Secara asasnya pertukaran Tanda Panggilan adalah seperti telah dibincangkan diatas. Pastikan anda memperkenalkan Stesen anda sekali sekala dan seharusnya memperkenalkan diri anda jika ada stesen yang baru menyertai perbualan (QSO) anda.

5. Panggilan Terus
Panggilan Terus (Simplex) adalah panggilan yang dibuat terus kepada rakan anda tanpa menggunkan Pancar Ulang (Repeater). Samada anda menggunakan Jalur VHF, UHF atau HF prosedur adalah sama. Panggilan yang anda buat adalah terus kepada rakan anda menggunakan Jalur dan Frekuasnsi yang sama tanpa perlu melalui Pancar Ulang.

Walaubagaimanapun ia bergantung penuh dengan "Antenna" dan propogasi untuk HF, adalah perlu anda menentukan kesesuaian"Tuning" "Antenna" sebelum memulakan panggilan anda.

6. Memanggil CQ untuk membuat panggilan
Anggaplah anda mengendalikan panggilan HF di 10 meter band.

1. Mulakan dengan mencari frekuansi yang terang contoh seperti 28.360 Mhz. Bercakap dengan terang dan jelas "Adakah frekuansi ini digunakan? Disni 9W2UZI." Jika anda tidak mendapat apa-apa jawapan dalam jangkamasa yang agak lama buat panggilan kali kedua sebagai kepastian. Jika masih tiada jawapan maka boleh lah pergi ke langkah yang kedua. Jika ada rakan mengatakan frekuansi tersebut digunakan pindah ke frekuansi yang lain yang lebih jelas dan cuba lagi dengan panggilan anda. Jika anda dijemput bolehlah menyertai perbincangan atau berkenalan dengan rakan baru, anda hendaklah memperkenalkan diri jika itu panggilan pertama anda dengan rakan yang sedia ada di Jaluran tersebut.
** "Is this frequency in use? This is 9W2UZI."

2. Buat panggilan "CQ CQ CQ. Disini Nine Whiskey Two Unoform Zulu India memanggil CQ CQ CQ. Disini Nine Whiskey Two Uniform Zulu India, Nine Whiskey Two Uniform Zulu India memanggil CQ dan menunggu panggilan."

** "CQ CQ CQ. This is Nine Whiskey Two Uniform Zulu India calling CQ CQ CQ. This is Nine Whiskey Two Uniform Zulu India, Nine Whiskey Two Uniform Zulu India calling CQ and waiting for a call."

Sekarang anda tunggu dan dengar jawapan kepada panggilan anda. Berada di Jalur 10 meter HF berkemungkinan anda akan mendapat jawapan dalam keadaan yang amat jelas hingga amat sukar untuk didengar.

3. Jika anda mendengar contohnya "Nine Whiskey Two Uniform Zulu India disini Nine Whiskey Two Yankee Echo Tango memanggil."

4. Anda hendaklah menjawab dengan "Nine Whiskey Two Yankee Echo Tango disini Nine Whiskey Two Uniform Zulu India. Terima Kasih atas panggilan anda. Terima anda dengan kekuatan 5 - 9. Nama saya Hassan dan QTH di Setapak. Bagaimana anda terima saya? Nine Whiskey Two Yenkee Echo Tango disini Nine Whiskey Two Uniform Zulu India ganti."

** Nine Whiskey Two Yankee Echo Tango this is Nine Whiskey Two Uniform Zulu India. Thanks for the call your signal is 5 - 9. My name is Hassan and my QTH is Setapak. So how do you copy? Nine Whiskey Two Yenkee Echo Tango this is Nine Whiskey Two Uniform Zulu India over."

Anda telah membuat panggilan pertama anda dalam Jalur HF. Pada tahap ini anda boleh membuat panggilan atau QSO selama mana anda suka atau mampu bergantung kepada keadaan jalur serta propogasi.

5. Anda boleh mengakhiri perbualan anda (QSO) dengan mengumumkan diudara kedua-dua tanda panggilan dan keluar dari jaluran.

Contoh: "...terima kasih Farid untuk panggilan dan 73 kepada anda dan keluarga. Nine Whiskey Two Yenkee Echo Tango disini Nine Whiskey Two Uniform Zulu India keluar dari jalur."

** "... thanks Farid for the contact and 73 to you and your family. Nine Whiskey Two Yenkee Echo Tango this is Nine Whiskey Two Uniform Zulu India signing off."

Apa yang harus anda lakukan jika lebih dari satu stesen yang menjawab panggilan anda? Jika anda boleh mendengar dengan jelas salah satu dari stesen tersebut, jawab seperti mana yang dibincangkan diatas. Dalam masa anda berbincang, semasa anda bertukar stesen anda boleh memberi masa 3 - 5 saat untuk stesen satu lagi untuk masuk ke jalur jika stesen tersebut boleh memancar dengan jelas.

Jika anda hanya mendengar separuh dari tanda panggilan, mungkin seperti 'ECHO TANGO' anda boleh menggunakan cara seperti diperingkat ke 4 diatas dengan memulakan panggilan dengan menyebut "stesen dengan 'ECHO TANGO' sila buat panggilan anda." Bila anda telah mendengar tanda panggilan dengan lengkap anda boleh terus menggunakan cara pada peringkat ke 4 diatas.

7. Menjawab Panggilan CQ
Mulakan dengan menala (tuning) frekuansi dalam jarak yang anda dibenarkan dan cari stesen yang membuat panggilan CQ. Untuk menjawab kepada stesen yang membuat panggilan adalah serupa seperti proses yang dibincangkan diatas. Perbezaan yang akan anda hadapi selepas anda mejawab panggilan CQ ialah anda akan mendapati stesen yang lain juga memanggil dan panggilan anda mungkin lambat dijawab. Jika berlaku situasi begiini, tunggu sehingga stesen yang sedang berkomunikasi selesai dan cuba semula. Jika anda tidak mahu menunggu bolehlah anda menala ke frekuansi yang lain yang berkemungkinan ada panggilan CQ dan mula mejawab panggilan tersebut.


source: website mares - panduan pengenalan asas ham

No comments:

Post a Comment